4 vuisten bij elkaar

We werken samen met veel collega slagers

8 augustus 2023

Door: Erik Hoogink

Collega’s

We werken samen met veel collega slagers. Soms zijn ze “Acht” collega, soms een medewerker van de inlener. Vaak zie je de collega’s meer dan je vrouw/man of je vrienden. Het is dan ook fijn om vriendschappelijk met je collega’s om te gaan. Collegialiteit is een mooi begrip voor de samenwerking van 2 of meer mensen op een professionele basis.

Kijken we in de Van Dale, dan wordt professionaliteit gedefinieerd als ‘het op een professionele manier zijn werk doen’. Professioneel betekent volgens het woordenboek ‘het op een serieuze manier zijn/haar werk verrichtend’. Als synoniemen worden genoemd: vakkundig en beroeps.

Collegialiteit en professionaliteit hebben dus veel met elkaar te maken.

De mensen van “Acht” zijn allen professie slager en onze klanten verwachten dan ook een professionele instelling en gedrag van onze slagers.

Het is niet professioneel in je korte broek achter de toonbank te gaan staan. Het is niet professioneel met vuile schoenen op de werkplek te verschijnen. Het is niet professioneel te laat op je werk te verschijnen.

Het is collegiaal collega’s te wijzen op onprofessioneel gedrag. We maken allemaal wel eens een foutje, zijn even gemakzuchtig of hebben even te weinig aandacht voor het werk.

Word jij een keer gewezen op onprofessioneel handelen, accepteer dat dan als een echte professional. Je zal merken dat het de collegialiteit ten goede komt.