Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen in Nederland.

12 juni 2024

Door: (nrc 12-6-2024)

ZZP AOV verzekering

ZZP AOV verzekering

(nrc 12-6-2024)

Het demissionaire kabinet vindt zo’n grote groep onverzekerden onwenselijk en concludeert dat zelfstandigen in de huidige situatie „aan hun lot worden overgelaten”. Daarom komt het nu met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen in Nederland. Bij arbeidsongeschiktheid krijgen zij een verzekeringsuitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon per maand. Daarvoor betalen ze een premie van 195 euro per maand, die fiscaal aftrekbaar is. De uitkering gaat in na één jaar. Dit risico is onderdeel van het ondernemerschap, redeneert de minister. Een optie die op tafel lag om die periode variabel te maken, haalde het niet, omdat dat lastig uitvoerbaar bleek.

De zelfstandigen krijgen, indien nodig, een uitkering totdat hun AOW ingaat. Er is ook een opt-out in het wetsvoorstel opgenomen. Zelfstandigen die dat willen, kunnen in plaats van de publieke verzekering een eigen private verzekering afsluiten of een verzekering die voor andere risico’s uitkeert, mits die voldoet aan dezelfde minimale voorwaarden: geen lagere premie, een wachttijd van niet langer dan een jaar, een gegarandeerde uitkering tot aan de AOW-leeftijd. De private verzekeraars, die ook deels meebetalen aan de AOV, houden daarop toezicht. Door verzekeraars te laten meebetalen hoopt minister Van Gennip dat de premie en risico’s met elkaar in balans blijven. Zo wil ze voorkomen dat veel gezonde zelfstandigen uiteindelijk toch voor een private verzekering kiezen. Zij zouden dan van een aantrekkelijk aanbod gebruik kunnen maken, terwijl mensen met een zwakkere gezondheid zouden overblijven bij het UWV. Hun risico is duurder om te verzekeren, dus zou de publieke verzekering nóg duurder worden.