• Werkgevers

     

    Ben je op zoek naar een medewerker?

    Dan ben je bij “Acht” aan het juiste adres.

Wat is inlenen?

Als werkgever kent u de markt en speelt u graag in op kansen die zich in de markt voordoen. Het is belangrijk dat op dit moment de personele bezetting op orde is. Het kost te veel tijd om op dit moment een vacature slagerij uit te zetten; u wilt direct op de kans kunnen inspelen!

Om deze problemen te verhelpen, is in 1995 Acht Uitzendburo ontstaan. Opgezet door een slager is het ons doel om slagers en bedrijven in de vleesbranche te helpen bij personele problemen. Dit doen we door het inlenen van personeel: het aanbieden van flexibele krachten om pieken in het werk op te kunnen vangen. Sinds 2020 is Acht Uitzendburo ook actief in de regio waar het bedrijf gevestigd is. Onder de naam BleiZo voorzien we in de personeelsvraag in de regio Lansingerland en Zoetermeer: de omgeving van het NS-station BleiZo.

Als werkgever heeft u geen 9 tot 5 mentaliteit, en jammer maar waar, problemen hebben dit ook niet. Daarom staan wij 24/7 voor u klaar. Vrijwel altijd hebben wij een oplossing voor een acuut probleem.

Vlees kast

Zekerheid van Acht Uitzendburo B.V.

Helaas zijn er de voorbije jaren veel uitzendbureaus in opspraak geraakt i.v.m. het niet naleven van regels. De wetgever heeft hierop gereageerd door de inlenende partij verantwoordelijk te stellen voor de afdracht van alle loonheffingen en het naleven van cao’s.

Door zaken te doen met de Acht Uitzendgroep bent u gevrijwaard van de zogenoemde inlenersaansprakelijkheid.

Vlees bewerken

Verklaring Inzake Betalingsgedrag

De verklaring van goed betalingsgedrag vind u onder het kopje Downloads.

Hier vindt u ook het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de algemene Voorwaarden van de NBBU. Tevens staat hier de brief van de belastingdienst over inlenersaansprakelijkheid.

belastingdienst logo

Inleenaansprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen en te voldoen aan hun administratieve verplichtingen. Ook kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting, te storten op een zogenoemde g-rekening van de uitlener. Dit alles is ook nog gezekerd door de NEN-certificering en het lidmaatschap van de NBBU.

informatie vacature

NEN 4400 Certificering

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken.

Normec/VRO Certification voert audits uit op NEN 4400-1. Op basis hiervan verstrekt de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk aan de uitzendorganisatie. De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding, loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Iedere onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

• De identiteit van de onderneming;

• De aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;

• Eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;

• Controle op de personeelsdossiers;

• Het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

Als de onderneming aan de eisen voldoet, ontvangt u een certificaat en wordt uw bedrijf in het register opgenomen dat door SNA wordt beheerd.

LOGO SNA

NBBU CAO

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

NBBU logo

Huidige Vacatures

ZZP Slager

Functie omschrijving ZZP Slager

Midden Nederland
in overleg
in overleg

Verkoopster Slagerij

Functie omschrijving

Zuid Nederland
30-40 uur
Vast in dienst

winkelslager

Functie omschrijving

Midden Nederland
30-40 uur
in overleg

Inschrijven voor de nieuwsbrief!

Ontvang nieuwtjes en andere informatie direct in je mailbox!